Ideyntyfikacja
Numer karty/rok 125/2014
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Zakres dokumentu Zezwolenie na usunięcie 12 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 381.
Data zamieszczenia dokumentu 22.11.2016
Obszar, którego dotyczy dokument
Województwo dolnośląskie
Powiat wałbrzyski
Gmina Jedlina-Zdrój
Dane dotyczące sprawy
Znak sprawy GMI.6131.83.2014
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój
Data wpływu dokumentu 28.10.2014
Data wydania dokumentu 28.10.2014
Data aktualizacji dokumentu brak informacji
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu
Nazwa organu Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Siedziba 58-330 Jedlina-Zdrój, Poznańska 2
Telefon 748455215
E-mail informatyk@jedlinazdroj.eu
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu brak informacji
Pozostałe informacje
Dokument jest ostateczny tak
Informacja może być udostępniona tak
Dokument został zniszczony nie
Podstawa wyłączająca udostępnianie nie dotyczy
Zakres wyłączający udostępnianie nie dotyczy
Uwagi brak