Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Aktualności

SIOS - Szczegółowe Informacje O Środowisku


Jest to system internetowy, pozwalający organom administracji publicznej spełnić zapisy w ustawie z dnia 3 października 2008
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 22.1 oraz art. 23.1 ustawy).
Organy administracji publicznej zobligowane są do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych i udostępniania go społeczeństwu za pośrednictwem sieci Internet.
Wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnienie dokumentów.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl